Training


Vraagt de verandering van je organisatie of je afdeling om anders denken van je medewerkers of om een andere cultuur? Of wil je met je team de onderlinge samenwerking verstevigen?

Dan maak ik, na een intake, een maatwerktraining of organiseer en begeleid ik intervisiebijeenkomsten.