Organisatie - advies

Wil je een ingrijpende verandering doorvoeren in je organisatie? Of wil je SMART-ere (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) doelen afspreken?

Dan maak ik, na een intake, een analyse en breng ik een advies uit en bied op aanvraag ook een maatwerktraining aan.