Klankborden

- spiegelgesprekken: In deze gesprekken word je als het ware een spiegel voorgehouden. Daardoor krijg je inzicht in wat je houding/gedrag oproept bij de ander, met als doel daar naast inzicht ook verandering in te kunnen aanbrengen.

- feedbackgesprekken: In deze gesprekken ben ik gericht op de manier waarop jij reageert op het gedrag van de ander (bijv. bij je collega in je werk of je partner thuis). Feedback is erop gericht om dit gedrag bespreekbaar te krijgen zonder dat je het risico loopt dat de relatie verbroken wordt.

- intervisies: In deze methode ga je met een klein groepje mensen (max. 5 personen) een dilemma uitdiepen. De groepsleden helpen je in het maken van een keuze, door middel van het stellen van vragen en het geven van adviezen.